გივი კარგი ბიჭია, გივის დიდი ნიჭი აქვს!

გივი კარგი ბიჭია, გივის დიდი ნიჭი აქვს!

გივი კარგი ბიჭია, გივის დიდი ნიჭი აქვს!

გივი კარგი ბიჭია, გივის დიდი ნიჭი აქვს!

გივი კარგი ბიჭია, გივის დიდი ნიჭი აქვს!